FIZIČKO-HEMIJSKI USLOVI RADA ČETKICA

VLAŽNOST VAZDUHA

Vlažnost vazduha je jedan od važnijih činioca (sastojaka) patine. Pri radu električne mašine u suvom vazduhu formira se patina koja se pretežno sastoji od metalnih oksida. Metalni oksidi stvaraju povećano trenje i iskrenje, što za posledicu ima brzu potrošnju četkice.

Uslovi su naročito nepovoljni kada količina apsolutne vlage padne ispod 2 g/m2, šta se događa u sledećim slučajevima:

- četkice na el. mašinama aviona, koje rade na velikim visinama (iznad 10.000 m), u vrlo razređenom vazduhu i na vrlo niskim temperaturama,
- četkice koje rade u el. mašinama sa zatvorenim rashladnim sistemima,
- četkice koje rade u hermetično izvedenim mašinama (rudarska oprema).

PARE I GASOVI

Ako se neki gasovi i pare u manjim količinama nalaze u atmosferi u kojoj radi el. mašina, moze doći do ostećenja patine, što za posledicu ima pojavu varničenja četkica i stvaranja žljebova na kolektoru ili kliznom prstenu.

Gasovi i pare koji se mogu naći u takvim slučajevima su: hlor, amonijak, sumpor dioksid i dr. četkice namenjene radu u ovakvoj atmosferi se impregniraju da bi u radu stvorile tanak film koji štiti površinu kolektora ili kliznog prstena od korozivne atmosfere.

ULJA I MASTI

Kolektori, klizni prstenovi i četkice mogu se u toku rada zaprljati uljima, mastima, naftom, mazutom i dr. Do toga moze doéi na razne naCine: ventilacioni vazduh vuee eestice ili maglu iz atmosfere uprljanu uljima, pare ulja kondenzuju se na hladnim mestima masine, kaplju po eetkicama i kolektoru; iz slabo zatvorenih lezaja ulje se povlaCi po osovini masine i dolazi u blizinu kolektora i kliznih prstenova, gde ga centrifugalna sila odbacuje na kuéiste, odakle opet kaplje po kolektoru, itd.

Ovakve pojave su smetnja normalnom funkcionisanju električne mašine jer:

- dolazi do uklinjavanja četkica u ormarić drzača zbog nastajanja mulja iz ugljene prašine i ulja.
- masne naslage na prstenovima ili kolektoru dovode do izolacije kliznih staza, pri čemu nastaje nejednaka raspodela struje ispod četkica, te na patini nastaju užebljenja ili čak duboke brazde.

Radi sprečavanja ovih pojava preduzimaju se sledeće mere: okretanje smera ventilacije, dovođenje svežeg vazduha spolja i premazivanje delova mašine lakovima koja ulja ne kvase.

PRAŠINA

Ukoliko prašina dospe u električnu mašinu dolazi do: trošenja i brazdanja kolektora, brže potrošnje ćetkica i uklinjavanja četkica u ormarić drzača. Protiv ove pojave najbolje je vršiti filtriranje vazduha za ventilaciju.

Kod hermetički zatvorenih mašina cirkuliše stalno isti vazduh koji sa sobom nosi čestice prašine nastale trošenjem ćetkica, pa se to odražava kao da se dovodi sve veća prašina spolja. Zbog toga se hermetički zatvorene mašine moraju češće čistiti iznutra nego ostale mašine.

PROIZVODNJA - IZRADA GRAFITNIH I METALOGRAFITNIH ČETKICA

 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.