DRŽAČI ČETKICA ZA KLIZNE PRSTENOVE

DDK DRŽAČI

DDK DRŽAČI ČETKICA

Ovaj tip držača ugraduje se na svim masinama sa kliznim prstenovima različitih snaga. Zbog svoje masivnosti primena ovog držača je moguća i u vrlo teškim uslovima rada. Zavrtnji koji inače drže krakove držača služe i za podesavanje ugla prema potrebi. Držač se izraduje od livenog mesinga, pritisak opruge se može podešavati.

Slika 13 DDK Držač četkica

Tabela - Oznake i dimenzije pri naručivanju DDK držača

KD / KKD / KKDS / KDS DRŽAČI

Ovaj tip držača može se primenjivati na svim mašinama sa prosečnom brzinom okretanja do 15 m/s.

Držač četkica sa jednim krakomDržač četkica sa dva kraka

KD Držač četkicaKKD Držač četkica

KKDS Držač četkicaKDS Držač četkica

Oznake i dimenzije pri naručivanju držača četkica KD/KKD/KKDS/KDS

Primer za narudžbinu: Držač četkice dimenzije 16x8, dužina kraka L=60 i prečnik nosača držača d=13, naručivati sledećom oznakom KKD 1608/60-13.

DRŽAČI ČETKICA SA SPIRALNOM OPRUGOM I SA OPRUGOM KONSTANTNOG PRITISKA

Držači četkica sa spiralnom oprugom

PRIRUBNI DRŽAČI

Ovaj tip držača primenjuje se kod malih mašina radi uštede prostora.

Prirubni držači četkica

RADIJALNI KOLEKTORSKI DRŽAČI

Radijalni kolektorski držači upotrebljavaju se kod jednosmernih mašina, malih i srednjih snaga sa promenljivim smerom okretanja, za brzine obrtanja od najmanjih do najvećih. Pogodni su i za teže uslove rada.

Radijalni kolektorski držači četkica

Tabela 4 - Oznake i dimenzije pri naručivanju radijalnih kolektorskih držača

Oznake i dimenzije pri naručivanju radijalnih kolektorskih držača četkica

SPECIJALNI KOLEKTORSKI DRŽAČI

Specijalni kolektorski držačSpecijalni kolektorski držač

Oznake i dimenzije pri naručivanju specijalnih kolektorskih držača

 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.