ODUZIMAČI STRUJE

Oduzimač struje je napravIjen u obliku kolica koja klize linijom TDR (trolno-dizalični razvod). Na oduzimaču su klizači (kontaktni oduzimači) koji prenose struju od provodnika.

Oblik klizača zavisi od jačine struje i isporučuje se za:

1.TDR III

- struje do 20 A sa kotrljajućim četkicama slike (20 i 22),
- struje do 40 A sa trouglastim četkicama slika (22)

2.TDR IV

- struje do 20 A sa pravougaonim četkicama (slika 21),
- struje do 40 A sa pravougaonim četkicama (slika 21).

Oduzimači za 20 i 40 A kod četvoropolnog razvoda razlikuju se u jačini opruge četkica i veličini četkica.

Oduzimači struje