Kontaktni oduzimači struje slika 20

KONTAKTNI ODUZIMAČI

 


Isporučuje se u kompletu sa oduzimačima struje (slika 20), i posebno (slika 22) u verziji:
- Za struje do 20 A sa kotrljajućim četkicama TIP KO I - 20 A i TIP KO 11 20 A,
- Za struje do 40 A sa trouglastim četkicama TIP KO I - 40 A i TIP KO 1140 A.

Kontaktni oduzimači