UGLJENI KLIZAČI ZA KRANOVE I DIZALICE

Ova vrsta ugljenih klizača karakteristična je po sledećim pogonskim karakteristikama:

a) male brzine (do 10 km/h)
b) visoke vrednosti struja (do 1000 A), sa čestim prekidima u toku rada i velika mehanička opterećenja na udarce.

 

Ugljeni klizači za kranove i dizalice - OZNAKE I DIMENZIJE